הסדנאות

הסדנאות

  • ·    מודעות וצמיחה אישית
  • ·    יצירת שינוי והנעתו
  • ·    איך לדעת בבהירות מה אני רוצה באמת
  • ·    ממשבר לנצחון
  • ·  
  •  הטבע מגלה אותי-סדנה מפתיעה בטבע

תמונה ראשונה מהמצגת