שיטות הטיפול

שיטות הטיפול

אני מאמין בייחודיות של כל אדם ובצורך של התאמה אישית.

כל מקרה והטיפול המיוחד לו.                                                     ידיעת הלב

אלה חלק מהכלים :

קריאה בקלפים ומטוטלת  תקשור                                              רוח משפיע על חומר

פרחי באך

הילינג

כלי הפשטות שבאלוהות                                                         רצון פעיל

מגע חכם אנרגתי

מודעות גופנפש                                                                      משאלת לב

דמיון מודרך

נקודות השפעה וצ'קרות                                                          קיימות   נוכחות  תשוקה

שילובים